Przemysłowy licznik sztuk z kalendarzem (03.2020)

-zliczanie wyprodukowanych sztuk (uniwersalne wejście czujnikowe z maszyny),
-statystyka godzinowa, zmianowa (co 8h), podsumowania,
-obliczanie czasu przestoju maszyny,
-archiwum 7 dni,
-eksport archiwum do komputera,
-przegląd archiwum z poziomu urządzenia,
-wyświetlacz graficzny z czytelnym menu,
-wbudowany zegar z kalendarzem z podtrzymaniem bateryjnym,
-alarmy, konfiguracja, personalizacja,
-intuicyjna obsługa jednym enkoderem,

Inne realizacje